BẢNG GIÁ DỊCH VỤ - REPAIR CLOTHES


DỊCH VỤ THÔNG TIN GIÁ (VNĐ)
CLOTHING REPAIR: SUIT

SỬA CHỮA: BỘ ĐỒ VEST

Chi tiết

Thu vai 400.000
Thu nách/thân/tay áo 360.000
Hạ gấu Tùy sản phẩm
Cắt tay 250.000
Vá mạng 100.000-600.000
Thay cúc 60.000-200.000
Thay vải hỏng Tùy sản phẩm
Thay lá cổ 500.000

* Giá sẽ thay đổi tùy thuộc từng sản phẩm trên cơ sở báo giá của nhân viên

* Thời gian trả đồ: 48h kể từ lúc nhận đồ (chuyên gia sẽ trao đổi cụ thể với TH đặc biệt và tính thêm phí nếu khách lấy ngay).

* Thời gian giao nhận: 24/7

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIÁ (VNĐ)
CLOTHING REPAIR: TROUSERS/JEANS

SỬA CHỮA: QUẦN ÂU/QUẦN BÒ

Chi tiết

Thu/Nới cạp quần Âu/Jeans 100.000-180.000
Thu mông/Nới mông quần Âu/Jeans 100.000
Thu ống/Nới ống quần Âu 100.000
Thay khóa quần âu/Jeans 100.000- 600.000
Vá mạng quần Âu/Jeans 60.000-200.000
Thay cúc/khuy quần Âu/Jeans 50.000-100.000

* Giá sẽ thay đổi tùy thuộc từng sản phẩm trên cơ sở báo giá của nhân viên

* Thời gian trả đồ: 48h kể từ lúc nhận đồ (chuyên gia sẽ trao đổi cụ thể với TH đặc biệt và tính thêm phí nếu khách lấy ngay).

* Thời gian giao nhận: 24/7

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIÁ (VNĐ)
CLOTHING REPAIR: DRESS & SKIRT

SỬA CHỮA: VÁY& CHÂN VÁY

Chi tiết

Thu vai váy liền 140.000 – 320.000
Thu nách/ thân váy liền 100.000-320.000
Thu tay váy liền 80.000-180.000
Hạ gấu váy Tùy từng sản phẩm
Cắt gấu váy 100.000 – 200.00
Vá/mạng váy liền Tùy sản phẩm
Thay khóa váy 100.000-400.000
Thu cạp/nới cạp chân váy 120.000
Hạ gấu/cắt gấu chân váy 100.000

* Giá sẽ thay đổi tùy thuộc từng sản phẩm trên cơ sở báo giá của nhân viên

* Thời gian trả đồ: 48h kể từ lúc nhận đồ (chuyên gia sẽ trao đổi cụ thể với TH đặc biệt và tính thêm phí nếu khách lấy ngay).

* Thời gian giao nhận: 24/7

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIÁ (VNĐ)
CLOTHING REPAIR: JACKET/T-SHIRT/SHIRT

SỬA CHỮA ÁO SƠ MI/ÁO PHÔNG

Chi tiết

Thu vai áo sơ mi 140.000
Thu nách áo sơ mi 140.000
Thu thân áo sơ mi 140.000
Thu tay áo sơ mi 140.000
Cắt tay áo sơ mi 140.000
Cắt gấu áo sơ mi 100.000
Vá/mạng áo sơ mi 100.000-600.00
Thay cúc áo sơ mi 40.000-100.000
Thay lá cổ áo sơ mi 200.000
Thu vai/nách áo phông 120.000
Thu thân/tay áo phông 100.000-300.000
Cắt tay/gấu áo phông 60.000-140.000
Vá/mạng áo phông 100.000-200.000

* Giá sẽ thay đổi tùy thuộc từng sản phẩm trên cơ sở báo giá của nhân viên

* Thời gian trả đồ: 48h kể từ lúc nhận đồ (chuyên gia sẽ trao đổi cụ thể với TH đặc biệt và tính thêm phí nếu khách lấy ngay).

* Thời gian giao nhận: 24/7

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIÁ (VNĐ)
CLOTHING REPAIR: JACKET/T-SHIRT/SHIRT

SỬA CHỮA ÁO KHOÁC

Chi tiết

Thu vai áo khoác 300.000-500.000
Thu nách áo khoác 300.000-500.000
Thu thân áo khoác 300.000-500.000
Thu tay áo khoác 300.000-500.000
Cắt tay áo khoác 300.000-500.000
Cắt gấu áo khoác 300.000-500.000
Vá/mạng áo khoác 300.000-500.00
Thay cúc áo khoác 300.000-500.000
Thay lá cổ áo khoác 300.000-500.000

* Giá sẽ thay đổi tùy thuộc từng sản phẩm trên cơ sở báo giá của nhân viên

* Thời gian trả đồ: 48h kể từ lúc nhận đồ (chuyên gia sẽ trao đổi cụ thể với TH đặc biệt và tính thêm phí nếu khách lấy ngay).

* Thời gian giao nhận: 24/7

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIÁ (VNĐ)
CLOTHING REPAIR: JACKET/T-SHIRT/SHIRT

SỬA CHỮA ÁO DA

Chi tiết

Thu vai áo da 300.000-600.000
Thu nách áo da 300.000-600.000
Thu thân áo da 300.000-600.000
Thu tay áo da 300.000-600.000
Cắt tay áo da 300.000-600.000
Cắt gấu áo da 300.000-600.000
Vá/mạng áo da 300.000-600.00
Thay cúc áo da 300.000-600.000
Thay lá cổ áo da 300.000-600.000

* Giá sẽ thay đổi tùy thuộc từng sản phẩm trên cơ sở báo giá của nhân viên

* Thời gian trả đồ: 48h kể từ lúc nhận đồ (chuyên gia sẽ trao đổi cụ thể với TH đặc biệt và tính thêm phí nếu khách lấy ngay).

* Thời gian giao nhận: 24/7

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIÁ (VNĐ)
CLOTHING REPAIR: JACKET/T-SHIRT/SHIRT

SỬA CHỮA ÁO LEN

Chi tiết

Thu vai áo len 100.000-300.000
Thu nách áo len 100.000-300.000
Thu thân áo len 100.000-300.000
Thu tay áo len 100.000-300.000
Cắt tay áo len 100.000-300.000
Cắt gấu áo len 100.000-300.000
Vá/mạng áo len 100.000-300.00
Thay cúc áo len 100.000-300.000
Thay lá cổ áo len 100.000 – 300.000

* Giá sẽ thay đổi tùy thuộc từng sản phẩm trên cơ sở báo giá của nhân viên

* Thời gian trả đồ: 48h kể từ lúc nhận đồ (chuyên gia sẽ trao đổi cụ thể với TH đặc biệt và tính thêm phí nếu khách lấy ngay).

* Thời gian giao nhận: 24/7

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIÁ (VNĐ)
CLOTHING REPAIR: ACCESSORIES

SỬA CHỮA: PHỤ KIỆN

Chi tiết

Thay khóa túi xách/ balo 150.000 – 300.000
Vá/khâu túi xách/balo Tùy sản phẩm
Làm mới túi xách/balo da Tùy sản phẩm

* Giá sẽ thay đổi tùy thuộc từng sản phẩm trên cơ sở báo giá của nhân viên

* Thời gian trả đồ: 48h kể từ lúc nhận đồ (chuyên gia sẽ trao đổi cụ thể với TH đặc biệt và tính thêm phí nếu khách lấy ngay).

* Thời gian giao nhận: 24/7

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIÁ (VNĐ)
ADD ON

DỊCH VỤ KÈM THEO

Chi tiết

Giặt khô từ 100.000đ
Là Hơi 80.000đ -200.000đ
Tẩy trắng quần áo từ 110.000đ
Tư vấn sửa chữa/May đo quần áo tai nhà từ 100.000đ

* Giá sẽ thay đổi tùy thuộc từng sản phẩm trên cơ sở báo giá của nhân viên

* Thời gian trả đồ: 48h kể từ lúc nhận đồ (chuyên gia sẽ trao đổi cụ thể với TH đặc biệt và tính thêm phí nếu khách lấy ngay).

* Thời gian giao nhận: 24/7

+84 385.555.035

0905.696.883(HCM)