CLOTHING REPAIR: JACKET/T-SHIRT/SHIRT
SỬA CHỮA ÁO SƠ MI/ÁO PHÔNG/ ÁO KHOÁC

TĂNG SIZE ÁO SƠ MI/ÁO PHÔNG

Tăng size áo sơ mi/áo phông theo số đo của khách hàng. Đảm bảo không mất form/dáng ban đầu của sản phẩm

01

HẠ SIZE ÁO SƠ MI/ÁO PHÔNG

Đội ngũ KTV nhiều kinh nghiệm sửa chữa áo sơ mi/áo phông theo số đo của khách hàng. Đảm bảo thực hiện trong thời gian nhanh nhất với giá thành hợp lý.

02

LÊN GẤU/XUỐNG ÁO SƠ MI/ÁO PHÔNG

Dựa vào yêu cầu của khách hàng, KTV tiến hành lên gấu/xuống gấu áo sơ mi/áo phông, đảm bảo không làm mất dáng của quần áo.

03

THAY CÚC/KHÓA ÁO

Thực hiện sửa chữa các bộ phận của quần áo theo số đo của khách hàng, đảm bảo không mất dáng của quần áo, vừa vặn với khách hàng.

04

VÁ/MẠNG VẾT RÁCH

Sử dụng kỹ thuật vá nghệ thuật để hồi sinh cho bộ quần áo của khách hàng với mức giá phù hợp nhất.

05

+84 385.555.035

0905.696.883(HCM)