CLOTHING REPAIR: DRESS & SKIRT
SỬA CHỮA: VÁY& CHÂN VÁY

TĂNG SIZE VÁY/CHÂN VÁY

Tăng size váy/chân váy theo số đo của khách hàng. Đảm bảo không mất form/dáng ban đầu của sản phẩm

01

HẠ SIZE VÁY/CHÂN VÁY

Đội ngũ KTV nhiều kinh nghiệm sửa chữa váy theo số đo của khách hàng. Đảm bảo thực hiện trong thời gian nhanh nhất với giá thành hợp lý.

02

LÊN/XUỐNG GẤU VÁY/CHÂN VÁY

Dựa vào yêu cầu của khách hàng, KTV tiến hành lên gấu/xuống gấu váy/chân váy, đảm bảo không làm mất dáng của quần áo.

03

THAY KHÓA/CÚC/KHUY 

Thực hiện sửa chữa các bộ phận của quần áo theo số đo của khách hàng, đảm bảo không mất dáng của quần áo, vừa vặn với khách hàng.

04

VÁ/MẠNG VẾT RÁCH

Sử dụng kỹ thuật vá nghệ thuật để hồi sinh cho bộ quần áo của khách hàng với mức giá phù hợp nhất.

05

+84 385.555.035

0905.696.883(HCM)