CLOTHING REPAIR: TROUSERS/JEANS
SỬA CHỮA: QUẦN ÂU/QUẦN BÒ

TĂNG SIZE QUẦN ÂU/JEANS

Tăng size quần âu/jeans theo số đo của khách hàng. Đảm bảo không mất form/dáng ban đầu của sản phẩm

01

HẠ SIZE QUẦN ÂU/JEANS

Đội ngũ KTV nhiều kinh nghiệm sửa chữa quần âu/jeans theo số đo của khách hàng. Đảm bảo thực hiện trong thời gian nhanh nhất với giá thành hợp lý.

02

LÊN GẤU/XUỐNG QUẦN ÂU/JEANS

Dựa vào yêu cầu của khách hàng, KTV tiến hành lên gấu/xuống gấu quần âu/jeans, đảm bảo không làm mất dáng của quần áo.

03

THAY KHÓA/CÚC/KHUY QUẦN

Thực hiện sửa chữa các bộ phận của quần áo theo số đo của khách hàng, đảm bảo không mất dáng của quần áo, vừa vặn với khách hàng.

04

VÁ/MẠNG VẾT RÁCH

Sử dụng kỹ thuật vá nghệ thuật để hồi sinh cho bộ quần áo của khách hàng với mức giá phù hợp nhất.

05

+84 385.555.035

0905.696.883(HCM)